Select Page

Akademie

Op gronslagfase lê ons klem op basiese taal- en syferdheidsvaardighede, sowel as om te leer deur ontdekking en selfversorging te ontwikkel. Elke klas is toegerus met ‘n interaktiewe witbord of projektor vir e-leer. Indien nodig, word intervensieklasse deur onderwysers aangebied om leerlinge te help wat ekstra ondersteuning benodig. Hugenote Laerskool se onderwysers is altyd bereid om die ekstra myl te stap, juis omdat ons besef hoe belangrik akademie is in u kind se ontwikkeling.

Leerders geniet gereelde rekenaarklasse sowel as CAMI Wiskunde-opleiding in die rekenaarsentrum. Leerders kan ook gereeld hul kunsvaardighede ontwikkel en uitleef in ‘n goed-toegeruste kunsklas. 

Hugenote Laerskool fokus op vakonderrig en nie klasonderrig nie. Onderwysers onderrig hulle spesialis vakgebied volgens hulle hoofvak kwalifikasies. Die sukses en vordering van ons leerders in hoërskole getuig van die goeie akademiese grondslag wat ons vestig by Hugenote Laerskool.

Ons kweek gelukkige leerders met goeie waardes geskoei op ons waardepilare.

 • RKlein klasse om optimale leer te verseker.
 • RKundige, goedopgeleide personeel
 • RPositiewe motiveringstelsel.
 • RJaarlikse opvoedkundige uitstappies.
 • RGroepwerk vaardighede word sterk ontwikkel.
 • RDidaktiese hulp, ter ondersteuning van leerders met leerprobleme.
 • RArbeidsterapeut, leesterapeut, spraakterapeut, werk intensief met leerders.
 • RAanskoulike leesmateriaal, maak van lees ’n uitdaging.
 • RRuim, goed toegeruste en kindervriendelike klaskamers.
 • RLugreëling in alle klasse.
 • RRekenaarprogramme is geïntegreer by leerareas.
 • RWeeklikse rekenaarklasse vanaf graad R.
 • RTen volle toegeruste rekenaarsentrum, word bestuur deur ‘n opgeleide onderwyser
 • RRuim, goed toegeruste kunsklas.
 • RKarakterbou program word gevolg met die volgende 6 waardes as ons hoof fokus: betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, goeie burgerskap.