Select Page

doemsie kampus

Doemsie Kampus is bevoorreg dat ons nie slegs deel is van Hugenote Laerskool nie, maar ook deelneem aan al die Laerskool se aktiwiteite. Ons primêre fokus is om kindgedrewe in die beplanning van al ons aktiwiteite te wees, liewer as taakgedrewe en sodoende die goue draad van Gr RR reg deur tot in Gr 1 te trek.

 

Ons Filosofie

Vanuit ons leuse, mik hoog, is dit ons missie om aan elke leerder die geleetheid te bied om sy/haar volle potensiaal te verwesenlik. Hier is ons kinders dié heel belangrikste! Doemsie Kampus is bevoorreg dat ons nie slegs deel is van Hugenote Laerskool nie, maar ook deelneem aan al die Laerskool se aktiwiteite. Ons fokus primêr daarop om kindgedrewe te wees liewer as taakgedrewe. Ons volg ‘n holistiese benadering, waar elke kind in totaliteit ondersteun en ontwikkel word; akademies, fisies en geestelik. Klem word geplaas op verskillende areas van ontwikkeling, insluitend motoriese vaardighede, kennis, houdings en waardes

Ons berei elke kind nie net voor vir “grootskool” nie, maar ook vir al die uitdagings wat die lewe mag bring. Ons fokus daagliks daarop om kommunikasievaardighede, kreatiwiteit, probleemoplossing en spanwerk te ontwikkel. Opgeleide onderwyseresse ondersteun ook verskillende leerstyle deur ‘n multi-sensoriese benadering in die klas te volg tydens onderrigtyd. Ons ontmoet elke kind op sy ontwikkelingsvlak en bou dan daarop voort om te verseker dat elkeen hul volle potensiaal bereik. Elke Doemsie is spesiaal en uniek en dit is ons strewe om elke maatjie te motiveer om hul beste te lewer!

Skooltye

Neem asseblief kennis dat ons verskillende skedules gedurende die jaar volg.

Graad R-Leerders

Leerders arriveer vanaf 07:15 tot en met 07:45.
Leerders verdaag Maandag tot Donderdag
om 13:00 en Vrydae om 12:30.

Grade RR-Leerders

Leerders arriveer vanaf 07:15 tot en met 07:45.
Leerders verdaag om 12:30 Maandag tot Vrydag.

Die verantwoordelikheid van die Doemsie-personeel begin onmiddellik 15 minute nadat ons leerders verdaag het. Ons vra dat u u kind nie later as 13:15 (Gr R) of 12:45 (Gr RR) gaan haal nie. Leerders sal na nasorg geneem word as u laat is, en ‘n dagfooi word gehef.

Die volgende word ook by ons dagprogram ingeluit:

   • ‘n Kineties-motoriese program
   • Musiek
   • Rekenaarklasse (Gr R)
   • Opvoedkundige uitsappies
   • Opvoedkundige besoeke van professionele persone aan die skool
   • Kultuur (Eistedfod (Gr R) en Skoolkonserte)