Select Page

Dienste

Die volgende spesialisdienste is op ons perseel besikbaar teen addisionele koste:

Arbeidsterapie Lanesé Knipe  083 222 5122
Spraakterapie  Luzanne Bonarius 072 283 6585

 

Bogenoemde terapeute werk gedurende die skooldag met ons leerders.  Hulle besoek Doemsie Kampus op vasgestelde dae.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Ballet Bianca Baxter 082 690 0239
Jollie Bollie Tennis Michelle le Roux 082 325 0412
Kinderkinetics Mareli Holtzhausen 082 336 4397
Wicket Cricket Dylan Lucas 076 220 7477
Eksperi-Friends Lindi Portwig 082 859 0865
RuggaRoots Rugby Raymond Henwick 071 883 7937
Dance Mouse Andrea Ballabio 084 299 8822