Select Page

Doemsie Nasorg

Direk na skool is daar nasorg vir ingeskrewe leerders. Hulle ontvang ‘n ligte middagete, waarna hulle rus en speel. Nasorg is tot 18:00 in die middae. 

Nasorgvorms is by die Doemsie-kantoor beskikbaar. Skool en nasorg open op 15 Januarie 2021. Indien u u kind vir nasorg wil inskryf, moet u die aansoekvorm voltooi en ‘n deposito van R100 betaal om u kind se plek te verseker. Hierdie R100 word dan van u kind se nasorgfooi afgetrek. Geld kan kontant of direk in die Doemsie-rekening betaal word. Nasorgvorms en deposito moet voor / op 15 Januarie by die Doemsie-kantoor ingehandig word of per e-pos gestuur word aan nasorg.doemsie@hugprim.co.za

Vakansiesorg sal beskikbaar wees gedurende skoolvakansies (indien daar genoeg belangstelling is). Vakansiesorg is ‘n addisionele diens wat deur Doemsie Kampus aangebied word. Daarom maak dit nie deel uit van die nasorgfooie nie. ‘n Addisionele fooi sal gehef word as u van die vakansiesorg gebruik maak.

Nasorgfooie

Nasorgfooie is vooruitbetaalbaar en strek vir 10 maande van die jaar.

Die koste hieraan verbonde is R8 230 vir die jaar.

R8 230-R100 registrasiefooi = R8 130 ÷ 10 maande = R813 per maand.