Select Page

ouer inligting

Algemene Benodighede vir Gr R-Leerders

 • 1x ou t-hemp van mamma of pappa vir kuns. (Duidelik gemerk)

 • ‘n Lekker ruim rugsak. Die sak moet asseblief groot genoeg wees vir ‘n Flip-File, skoene, klere en ‘n kosblik. Ons beveel ten sterkste die Hugenote rugsak aan. Dit is by die Blackie Boutique beskikbaar. Hierdie rugsak is verpligtend in Graad 1 en dit help indien u reeds die rugsak vir die volgende jaar aankoop.

 • 3 x Plastiekkoeverte (stewig, goeie kwaliteit- A4) verkieslik wit (deursigtig)

 • 1 x Flip file leêr (30)

 • 1 x Pak wet wipes

 • 1 x Bottel vloeibare seep (met spuit)

 • 2 x Swart en 2x gekleurde witbord penne

 • 1 x Bruin A3 koevert (Skatkis)

 • 2 x 40gr Buisies Pritt

 • 1 x Pak uitdraaikryte (Mon Ami’s)

 • 1 x 20 Pak gekleure dik koki penne

 • 1 x Pak plastiese ringleêrsakkies A4

 • 1 x Pak gekleurde dik koki penne

 • 3 x Permanente koki’s

 • 1 x Boks Sneesdoekies

 • 1 x Boksie Pleisters (Verkieslik waterdig, sonder prentjies)

  Skryfbehoeftes hoef nie individueel gemerk te word nie. Stuur egter in ‘n gemerkte plastiek sak/ boksie skool toe.

 

Algemene Benodighede vir Gr RR

en RRR-Leerders

 • 1x ou t-hemp van mamma of pappa vir kuns. (Duidelik gemerk)

 • ‘n Lekker ruim rugsak. Die sak moet asseblief groot genoeg wees vir ‘n Fllip-File, skoene, klere en ‘n kosblik.

 • 1 x Plastiekkoevert (stewig, goeie kwaliteit A4)

 • 1 x Boks Sneesdoekies

 • 1 x Pak wet wipes

 • 1 x Bottel vloeibare seep (met spuit)

 • 3 x Buisies Pritt/Bostik

 • 1 x Bruin A3 koevert

 • 1 x Pakkie 24 pastelle (duk)

 • 1 x Inkleurboek (Groot genoeg vir die jaar)

 • 1 x Leë roomysbak

 • 2 x Witbord merkers – 1 swart en 1 groen

 • 1 x Permanente merker

 • 1 x Pak plastiese ringleêrsakkies A4

 • 1 x Boksie Pleisters (Verkieslik waterdig, sonder prentjies)

Skryfbehoeftes hoef nie individueel gemerk te word nie. Stuur egter in ‘n gemerkte plastiek sak/ boksie skool toe.

skoolfonds

Die totale skoolgeld word gehef op 1 Februarie 2021 en die VOLLE BEDRAG is betaalbaar voor of op 28 Februarie 2021, tensy addisionele reelings getref word met die finansiële kantoor. Sien wyse van betaling.

‘n Aanvangsfooi van R700 is betaalbaar op die eerste dag van skool, 15 Januarie 2021.

Die bedrag is ingesluit by die jaarlikse skoolgeld (R 16 855 – R700 = R16 155)

Wyse van betaling:

Volledige vereffening van skoolgeld voor of op 28 Februarie 2021. U ontvang dan ‘n korting van 2.5% op die totale bedrag van toepassing.

R 16 855R421.38= R16 433.62

Tien gelyke maandelikse paaiemente per:

 • Debietorder (Die beheerliggaam verkies die gebruik van debietorders as metode van betaling.) Debietordervorms is beskikbaar by die finansiële kantoor of Doemsie kantoor.
 • Per internet
 • Direk by die bank
 • Kontant inbetalings by die finansiële kantoor of Doemsie kantoor vanaf Februarie 2021 tot November 2020.
 • Kaartfasiliteite is beskikbaar by Hugenote Laerskool, dws:
  R16 855 – R700 inskrywingsgelde = R16 155 (R1 615.50 per maand vir 10 maande)
  Onderhewig aan verandering