Select Page

Ons Visie

‘n Gemeenskap waar elke kind toegerus word vir die lewe.

Ons Missie

Hugenote Primêre Skool is ‘n diverse opvoedkundige instelling op die platteland. Ons waardes en beginsels is gebaseer op die Hugenote-weg, wat die volgende pilare insluit: betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee en goeie burgerskap. Ons streef na uitnemendheid en die perfekte ontwikkeling van elke kind: akademies, fisies en sosiaal. Deur professionele opvoeding verseker ons optimale groei, blootstelling aan sport en kulturele gehalte en gelukkige kinders.

Ons streef na uitnemendheid en die volledige ontwikkeling van elke kind: akademies, fisies en sosiaal. Deur professionele opleiding verseker ons optimale groei en blootstelling aan kulturele en sportgehalte.

Ons Leuse

“Mik hoog”. Dit is meer as net ons leuse. Dit verteenwoordig die gees waarin ons optree binne en buite die klaskamer.

Ons Geskiendenis

Die Hugenote Primêre Skool is in 1954 gestig as ‘n parallelmediumskool na die samesmelting van die Girls ‘High and Boys’ High Schools. Die skool is in die ou skoolgebou in Markstraat gehuisves. Vervolgens het Laerskole Hugenote en Hugenote hoërskool onafhanklik gefunksioneer.

Die bekende skrywer, mnr P.H. Nortje, was die eerste skoolhoof van die Laerskool Hugenote.

Oorspronklik (1954 – 1972) het Laerskool Huguenot slegs leerders van graad 4 – 7 geakkommodeer, maar akkommodeer nou leerders van graad R – 7 sedert hulle na die nuwe skoolgebou verhuis het. Daar word ook voorsiening gemaak vir leerders met spesiale behoeftes.

Mnr P.H. Nortje is opgevolg deur die volgende skoolhoofde:

1962 – 1966 Mnr N.J.P.J.S. van Staden

1966 – 1970 Mnr. J.A. Malan

1971 – 1990 Mnr. P.A. Retief

1990 – 1996 Mnr. P.M. Viviers

1997 – 2003 Mnr. C. Gerber

2003 – 2004 Mnr. J. Fourie (waarnemend)

2005 –2020 Mnr. H. Schemper

2020 – ____ S. Hertz (waarnemend)