Select Page

Ons Visie

Waar elke kind toegerus word vir die lewe.

Ons Missie

Hugenote Laerskool is ‘n diverse opvoedkundige instansie wat in die platteland geleë is. Ons waardes en beginsels is geskoei op die Hugenote Manier, wat die volgende pilare insluit: Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en goeie Burgerskap.

 

Ons streef na uitnemendheid en die volkome ontwikkelling van elke kind: akademies, fisies, sosiaal en geestelik. Deur professionele opvoeding verseker ons optimale groei, kwaliteit sport- en kulturele blootstelling en gelukkige kinders.

Ons Leuse

“Mik hoog”. Dit is meer as net ons leuse. Dit verteenwoordig die gees waarin ons optree binne en buite die klaskamer.

Ons Geskiedenis

Hugenote Laerskool is deel van Wellington se ryke opvoedkundige erfenis.  Die ontstaan van die skool is die resultaat van die samesmelting van die oorspronklike Girls’ High en Boys’ High Schools waar plaaslike leerders aanvanklik onderrig ontvang het.  Vandag bou ons steeds voort op die sterk waardes en beginsels van ons grondleggers.

 

Die Hugenote Laerskool is in 1954 as ‘n parallelmediumskool gestig toe die oorspronklike Girls’ High en Boys’ High Schools saamgesmelt het.  Die skool is aanvanklik in die ou skoolgebou in Markstraat gehuisves.  In 1973 het die skool die nuwe skoolgebou in Generaal Hertzoglaan betrek en onafhanklik van Hugenote Hoërskool begin funksioneer.

Die bekende skrywer, mnr. P.H. Nortje, was die eerste skoolhoof van Hugenote Laerskool.

Die skool het oorspronklik (1954 – 1972) slegs leerders van graad 4 tot 7 geakkommodeer, maar na die verhuising na die nuwe skoolgebou ook graad 1 tot 3 leerders begin onderrig.

In 2013 kry die skool die toevoeging van ‘n graad R-afdeling, Goggagrot, en in 2016 skuif ons pre-primêre afdeling na die voormalige Dwergiebos-perseel, wat sedertdien as Hugenote Laerskool se Doemsie Kampus bekendstaan en leerders van graad RRR tot graad R akkommodeer.

 

Mnr. P.H. Nortje is deur die volgende skoolhoofde opgevolg:

1962 – 1966 Mnr. N.J.P.J.S. van Staden

1966 – 1970 Mnr. J.A. Malan

1971 – 1990 Mnr. P.A. Retief

1990 – 1996 Mnr. P.M. Viviers

1997 – 2003 Mnr. C. Gerber

2003 – 2004 Mnr. J. Fourie (waarnemend)

2005 –2020 Mnr. H. Schemper

2020 – tot huidige datum: S. Hertz