Select Page

Hugenote Laerskool

Waar elke kind toegerus word vir die lewe

‘N Persoon van karakter

‘n Persoon van karakter is gebaseer op hierdie ses pilare:

Betroubaarheid

Respek

Verantwoordelikheid

Regverdigheid

Omgee

Goeie Burgerskap

Mik hoog

Dit is meer as net ons leuse. Dit verteenwoordig die gees waarin ons optree binne en buite die klaskamer.