Select Page

Hugenote Laerskool

Waar elke kind toegerus word vir die lewe

A Persoon van karakter

‘n Persoon van karakter is gebaseer op hierdie ses pilare.

Betroubaarheid

Respek

Verantwoordelikheid

Regverdigheid

Omgee

Goeie Burgerskap

Mik hoog

Dit is meer as net ons leuse. Dit verteenwoordig die gees waarin ons optree binne en buite die klaskamer.